Pondělní 'frázování'

12.2.2018

once in a blue moon
= 'jednou za uherský rok'', skoro nikdy

 • příklad: '’Because I live abroad, I get to see my parents once in a blue moon.''
 • překlad: ''Protože žiju v zahraničí,vidím svoje rodiče jednou za uherský rok.''
 • vznik rčení: kořeny tohoto sl. spojení sahají až do středověku, kdy  se spojení 'modrý měsíc' objevio v pamfletu Williama Roye a Jeremy Barloweho; původně to znamenalo něco absurdního, něco nemožného; až v v roce 1821 se toto sl. spojení objevilo v knize 'Real life in London' od Piera Egana už s nýnějším významem; modrý měsíc je název pro druhý úplněk v jednom kal. měsíci; jelikož je tento úkaz vidět zřídkakdy,řčení ''once in a blue moon'' dostalo nový, tedy nýnější význam 'zřídka, skoro nikdy'

29.1.2018

in/for donkey's years
= velmi dlouhou dobu, celou věčnost, ''sto let''

 • příklad:  1) '’She's been in the same job for donkey's years.''
                  2) ''I haven't seen her in donkey's years.''
 • překlad: 1) ''Je pořád v té samé práci snad celou věčnost.''
                  2)''Neviděl jsem ji asi tak sto let.''
 • vznik rčení: první polovina 20.století,odvozeno z původního ''donkey's ears'' - oslí uši jsou dlouhé, a tak se toto spojení začlo používat v souvislosti s časem; změna na ''years'', tedy ''roky'', poukazuje na přesvědčení, že osel žije mnoho let, význam tedy zůstal stejný


22.1.2018

speak of the devil
= my o vlku (a vlk za dveřmi)

 • příklad:
  Alan: '’I haven't seen Bob for weeks.
  Jane: ''Oh look! Here comes Bob!''
  Alan: ''Well, speak of the devil. We were just talking about you.''
 • překlad: 
  Alan: '’Neviděla jsem Boba už několik týdnů.''
  Jane: ''Podívej, Bob je tady!''
  Alan: ''No, my o vlku...Zrovna jsme o tobě mluvil''
 • vznik rčení: plné znění je ''speak of the devil and he will appear'', vzniklo v 16.století v Anglii,původní význam byl zlověstnější - lidé byli pověrčiví a o Ďáblovi,stejně jako o Bohu, se nesmělo mluvit; věřili, že pokud člověk zmíní jeho jméno, přinese to smůlu; první písemná zmíňka je v knize 'La piazza universale' (1666) od italského spisovatele Giovanniho Torriana; od 20.století se fráze používá v odlehčeném významu tak, jak jej známe dnes

8.1.2018

to turn over a new leaf
= začít znovu, otočit na novou stránku, začít s čistým štítem

 • příklad: '’This is a new project to help ex-prisoners turn over a new leaf.''
 • překlad: ''Toto je nový projekt, který pomůže bývalým vězňům začít znovu.''
 • vznik rčení: v 16.století se stránka knihy anglicky vyjádřila slovem ''leaf'' (dnes máme slovo 'page'). Otočením nového listu se tedy myslelo otočit na novou, prázdnou stránku knihy - na novou kapitolu života.

25.12.2017

to be somewhere/to come with bells on
= přijít někam s velkým nadšením, přijít někam 'se vší parádou'

 • příklad: '’So see you on Friday,okay?''  -   '’I'll be there with bells on!''
 • překlad: ''Uvidíme se v pátek, ano?'' -  ''Budu tam se vší parádou!''
 • vznik rčení: začátek 20. století, idiom se užívá jako odpověď na pozvání, první zmíňky v americkém tištěném deníku The Oakland Trbune v roce 1904; rčení se však datuje ještě do doby před vznikem automobilu, kdy se obvykle jezdilo s koňským postrojem se zvonečky

8.12.2017

to beat the holiday blues
= zbavit se stresu z velkých svátečních příprav, např. na Vánoce

 • příklad: ''When I want to beat the holiday blues I always think about the fact that soon it will be over.''
 • překlad: ''Když se chci zbavit stresu ohledně svátků, vždycky si řeknu, že už bude brzy po všem.''

27.11.2017

to be snowed under (with something)
= mít hodně práce, být zavalen prací

 • příklad: ''I was so snowed under with work today that I didn't even have time for lunch.''
 • překlad: ''Dneska jsem měl tolik práce,že jsem ani nestihl oběd.''
 • vznik rčení: kolem roku 1880 z doslovného významu ''být zavalen sněhem'', kdy se člověk nemůže nikam dostat; stejně jako když je člověk zavalen prací, nemůže nikam jít dokud není práce hotova

20.11.2017

to go cold turkey
= přestat najednou se zlozvykem/činností, přestat ze dne na den

 • příklad: '’Susan tried to smoke only one cigarette a week but in the end she decided to try out going cold turkey.''
 • překlad: ''Zuzka zkoušela kouřit jen jednu cigaretu za týden, nakonec se ale rozhodla přestat ze dne na den.''
 • vznik rčení: první zmínka v 1921 v kanadským novinách The Daily Colonist, původně spojeno s drogovými závislostmi, u kterých je stav abstinenčních příznaků často spojován s bílou a husí kůží, což nepřímo naráží na ‘studeného krocana’,
  pozdějí se toto slovní spojení začalo používat s jakoukoli činností či zlozvykem

13.11.2017

rain cats and dogs
= silně pršet, 'lít jako z konve'

 • příklad: ''Don't forget to take your umbrella. It's raining cats and dogs.''
 • překlad: ''Nezapomeň si vzít deštník, leje jako z konve.''
 • vznik rčení: 17. století, nejpravděpodobnější původ je ten, že při velmi silných deštích byla těla mrtvých zvířat vyplavena na ulici

Kontaktujte
specialistu
služeb ještě dnes