Pondělní 'frázování'

8.12.2017

to beat the holiday blues
= zbavit se stresu z velkých svátečních příprav, např. na Vánoce

 • příklad: ''When I want to beat the holiday blues I always think about the fact that soon it will be over.''
 • překlad: ''Když se chci zbavit stresu ohledně svátků, vždycky si řeknu, že už bude brzy po všem.''

27.11.2017

to be snowed under (with something)
= mít hodně práce, být zavalen prací

 • příklad: ''I was so snowed under with work today that I didn't even have time for lunch.''
 • překlad: ''Dneska jsem měl tolik práce,že jsem ani nestihl oběd.''
 • vznik rčení: kolem roku 1880 z doslovného významu ''být zavalen sněhem'', kdy se člověk nemůže nikam dostat; stejně jako když je člověk zavalen prací, nemůže nikam jít dokud není práce hotova

20.11.2017

to go cold turkey
= přestat najednou se zlozvykem/činností, přestat ze dne na den

 • příklad: '’Susan tried to smoke only one cigarette a week but in the end she decided to try out going cold turkey.''
 • překlad: ''Zuzka zkoušela kouřit jen jednu cigaretu za týden, nakonec se ale rozhodla přestat ze dne na den.''
 • vznik rčení: první zmínka v 1921 v kanadským novinách The Daily Colonist, původně spojeno s drogovými závislostmi, u kterých je stav abstinenčních příznaků často spojován s bílou a husí kůží, což nepřímo naráží na ‘studeného krocana’,
  pozdějí se toto slovní spojení začalo používat s jakoukoli činností či zlozvykem

13.11.2017

rain cats and dogs
= silně pršet, 'lít jako z konve'

 • příklad: ''Don't forget to take your umbrella. It's raining cats and dogs.''
 • překlad: ''Nezapomeň si vzít deštník, leje jako z konve.''
 • vznik rčení: 17. století, nejpravděpodobnější původ je ten, že při velmi silných deštích byla těla mrtvých zvířat vyplavena na ulici

Kontaktujte
specialistu
služeb ještě dnes